[10]   AKO SA ZOSTAVUJE PREDPOVEĎ

Zaujíma Vás, ako sa zostavuje astrologická predpoveď pre konkrétneho človeka? Astrológ vypočíta vzťah budúceho pohybu planét k postaveniu, v ktorom sa planéty nachádzali v príslušnom čase narodenia. K výsledku priradí adekvátny astrologický výklad. Ten je platný len pre dotyčného človeka.

Trochu problematickejší je prípad, keď chceme zostaviť predpoveď, ktorá by platila pre všetkých predstaviteľov jedného znamenia. Pýtame sa napríklad, ako sa bude v nasledujúcom období dariť Baranom. Mali by sme preto ich horoskopy narodenia dať do súvisu s nadchádzajúcimi pozíciami planét. Lenže jediné, čo je v horoskope (radixe) Baranov spoločné, je to, že Slnko nájdeme u nich v tom istom výseku (v tej istej dvanástine) zverokruhu.
Vzhľadom na túto pozíciu sa zostaví predpoveď a výsledok by mal obsahovať to spoločné, čo podľa astrológie čaká na všetkých predstaviteľov daného znamenia.
V tomto zmysle sú zostavené aj ročné a mesačné predpovede, ktoré nájdete na tejto stránke.

Dôkladná predpoveď pre konkrétneho človeka však nepočíta len s polohou Slnka pri jeho narodení, ale aj s polohou Mesiaca a planét. Môže preto obsahovať tendencie a vplyvy, ktoré sú silnejšie, než tie všeobecné a posunú jeho osud iným smerom - ak nikde inde, tak aspoň vo virtuálnej hre, nazývanej Astrológia.

PREDPOVEDE A SLNEČNÉ, RESP. ASCENDENTNÉ ZNAMENIE.

Všeobecná predpoveď pre jednotlivé znamenia je z veľkej časti založená na tom, ako planéty putujú "z domu do domu". Pritom vládnuce znamenia domov sú určené hodinou narodenia.

Ak nepoznáme hodinu narodenia, potom pri predpovedi znamenie prvého domu stotožníme so slnečným znamením. Ak je však známy presný čas narodenia, potom vieme, ktoré znamenie skutočne prevláda v prvom dome (pravdepodobne je to tzv. ascendentné znamenie).

Ak ste napríklad Škorpión s ascendentom vo Váhach, potom je možné, že predpoveď, určená pre Váhy, Vám bude "sedieť" lepšie! Neznamená to, že ste povahou viac Váhy, než Škorpión, iba to, že rytmus udalostí Vášho života je zhruba zosynchronizovaný s rytmom ľudí, ktorí majú - rovnako, ako Vy - ascendent vo Váhach.

Ak teda poznáte presný čas narodenia, pozrite sa na svoj horoskop (mohlo by sa Vám to podariť napr. s pomocou stránky ceskechalupy.cz/astro) a zistite, aké znamenie prevláda v prvom dome. Potom si prečítajte predpoveď pre Vaše slnečné znamenie a aj predpoveď pre znamenie Vášho prvého domu (väčšinou ascendent). Ktorá predikcia Vám pripadá výstižnejšia?

©  Články o astrológii - AstroTouch