ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ
október 2008 - september 2009

žena, narodená dňa XX.XX.XXXX, o XX:XX hod., miesto nar.: XXXXXX.

ilustr.obr.

Ilustračný radix k predikcii: Tropické, geocentrické znázornenie postavenia planét v čase narodenia. Význam jednotlivých symbolov a aspektov by vysvetlil osobný horoskop.

ilustr.obr.

Ilustračný radix k predikcii: Tropické, geocentrické znázornenie postavenia planét dňa 27.12.2008. Na vnútornej kružnici sú planéty v ich postavení z Vášho osobného horoskopu. Okolo tohoto dátumu sa u Vás všetko točí okolo záležitostí 12. domu.

Predpoveď na nasledujúcich 12 mesiacov má rozsah približne 15 strán. Obsahuje trendy na tento a nasledujúci rok, ako aj nákres horoskopu pre zadané údaje narodenia a ďalších 12 nákresov a mesačných predikcií zostavených pre príslušnú pozíciu ascendentu - predpovede teda (na rozdiel od osobných horoskopov) nie sú jedinečné: Predpoveď je do veľkej miery založená na pozíciách planét v domoch Vášho horoskopu. Preto obdobnú predpoveď, napr. predpoveď pre znamenie Škorpióna obdrží každý, u koho v prvom dome horoskopu narodenia prevláda znamenie Škorpióna. Je aplikovateľná aj v prípade, ak ste narodený v znamení Škorpióna a nepoznáte hodinu narodenia. Predpovede sú formulované v podobnom duchu a rozsahu, ako na stránke www.AstroTouch.com.