[3]   ČO JE TO HOROSKOP?

Horoskop (radix) je zjednodušená schéma oblohy pri pohľade z pevne daného miesta a v presne určenom čase. Základom schémy na grafické znázornenie planetárnych pozícií je kruh, rovnomerne rozdelený na dvanásť výsekov, ktoré symbolizujú dvanásť znamení. Tento kruh sa nazýva zvieratník. Začiatok prvého znamenia, znamenia Barana, je odvodený od polohy Slnka počas jarnej rovnodennosti.

V strede horoskopu je naša poloha na Zemi, kružnica okolo tohoto stredu symbolizuje ekliptiku - zdanlivú dráhu Slnka okolo Zeme. Planéty sa z nášho pohľadu pohybujú +/- 8° od ekliptiky a zjednodušene ich tiež zakreslíme na spomínanú kružnicu.

Okrem delenia na výseky, ktoré zodpovedajú jednotlivým znameniam, môže byť horoskop rozdelený aj iným spôsobom - na dvanásť výsekov, ktoré sa nazývajú domy a priraďujú sa im rôzne oblasti ľudskej aktivity. Postavenie domov sa vzhľadom na dané miesto nemení a každá planéta navštívi v priebehu jedného dňa zhruba na dve hodiny každý z dvanástich domov.

Ako zakresliť hranice domov? Stredom horoskopu (od východu na západ, čo je v našom prípade zľava doprava - opačne než sme zvyknutý pri mapách) prechádza čiara, ktorá spája východný horizont - ascendent a západný horizont - descendent. Táto čiara delí kruh na dve polovice. V hornom polkruhu sú znázornené planéty, ktoré boli v čase udalosti nad horizontom, do dolnej polovice sa dostanú planéty, ktoré boli práve "ukryté". Zvyšných päť čiar, potrebných pre určenie hraníc domov, sa volí rôzne, podľa toho, ktorý z množstva existujúcich systémov si vyberieme. Najčastejšie preferovaným systémom domov je tzv. Placidus, druhým často používaným spôsobom je rovnomerné rozdelenie domov.

Na zostavenie horoskopu potrebujeme poznať presný čas a miesto. Výsledok je potom jednoznačne priradený udalosti, ktorá je k danému miestu a času priradená. Najčastejšie zostavovanými horoskopmi sú horoskopy narodenia. Pomocou efemeríd - tabuliek polôh Slnka, Mesiaca a planét, zakreslíme jednotlivé prvky horoskopu. Dnes sa však už častejšie používa ľahká a rýchla cesta získania horoskopu pomocou niektorého zo spoľahlivých astrologických počítačových programov. Výsledkom je kostra horoskopu - zvieratník s dvanástimi znameniami, systém domov a zakreslené polohy Slnka, Mesiaca a planét. Každá planéta, každé znamenie a každý dom majú špecifické významy, ktoré sa vo výsledku stretávajú v množstve rôznych kombinácií. Astrológ potom spracuje všetky informácie a zostaví príslušný výklad.

Na ilustráciu si ukážme dva horoskopy. Oba sa viažu k 1. júnu 2001 a k mestu Bratislava. Môžu to byť napríklad horoskopy dvoch detí, ktoré sa tohoto dňa v Bratislave narodili. Prvý z nich je pre 4. hodinu rannú, keď Slnko práve vychádza (Slnko v konjunkcii s ascendentom), druhý sa vzťahuje na 22. hodinu (Slnko v piatom dome). Vidíme, že Mesiac urazil od rána kus cesty, takže vytvára už iné aspekty a takisto je veľký rozdiel v polohách planét vzhľadom na domy. Tak, ako sa vizuálne líšia tieto dve schémy, aj astrologické výklady horoskopov by boli charakteristikami dvoch výrazne odlišných osobností.

1.6.2001, 4:00 1.6.2001, 22:00

Literatúra:

David Christie-Murray: Praktická astrológia, INA Publishing Ltd., Bratislava, 1997.
©  Články o astrológii - AstroTouch