Na čom je založený výpočet astrologickej kompatibility používaný na stránkach AstroTouch?

Náš originálny algoritmus vyhodnocuje vzájomné pozície Slnka a Mesiaca v osobných horoskopoch. Podrobný partnerský horoskop spravidla zahŕňa aj vzájomné porovnanie pozícií 8 planét. Je však možné tvrdiť, že Slnko a Mesiac majú špecifickú úlohu. Ak sú v partnerskom horoskope v mimoriadne pozitívnych aspektoch, väčšina astrológov tomu priradí význam, ktorý je nadradený prípadným negatívnym aspektom planét. Podľa astrológie je teda nanajvýš pravdepodobné, že harmonické vzájomné aspekty Slnka a Mesiaca sú príznakom celkovej harmónie vo vzťahu.
Prečo práve Slnko a Mesiac?
Slnko, centrum solárneho systému, je v astrológii symbolom ega a individuality. Hovorí o vrodených dispozíciách, ktoré nie je ľahké zmeniť.
Mesiac reprezentuje inštinkty a intuíciu. Jeho umiestnenie v horoskope naznačuje, ako vyjadrujeme svoje túžby a pocity. To všetko sú dôležité faktory partnerského súladu.
Pri rozhodovaní o tom, či sú vzájomné pozície Slnka (Mesiaca) pozitívne, sa astrológ pozrie na tzv. aspekty (uhly, ktoré Slnko a Mesiac v horoskope vytvárajú s pozíciou Slnka a Mesiaca v horoskope partnera). Harmonické aspekty (60 a 120 stupňov - tzv. sextil a trigón), sú považované za výhodné. Na druhej strane, napr. kvadratúra (90 stupňový uhol) patrí k zložitým aspektom, ktoré naznačujú, že daný vzťah - ak má byť dlhodobý - si vyžiada od partnerov množstvo kompromisov.
V našom počítadle astrokompatibility sú zabudované práve takéto tradičné astrologické kritériá. Vyskúšajte ho: Zadajte dva dátumy narodenia a okamžite zistíte mieru astrologickej zhody v percentách, spolu s krátkou charakteristikou vzťahu.

©  AstroTouch